Te punosh si Freelancer do te thote te ofrosh sherbimet e tua online, jo nga nje zyre stabile.

Sherbimet qe mund te ofrohen jane te shumta, dhe klientet mund te jene nga cdo vend i botes.

Marredhenjet midis jush dhe klientit mund te jene ne baze mujore, me pages te rregullt periodike apo ne baze projekti, qe do te thote se ju do paguheni kur projekti te kete perfunduar.