Aplikoni për trajnim

Dërgoni një DM në Instagram për të marr pjesë në trajnimet tona, dhe do te njoftoheni për grupin që do të formohet