Apliko2020-12-20T20:39:37+00:00

Aplikoni për trajnim

Dërgoni një kërkesë për të marr pjesë në trajnimet tona, dhe do te njoftoheni për grupin që do të formohet

Vëmendje!

Ju lutemi në mesazhin tuaj të përfshini arsimimin tuaj si dhe nëse jeni në marrëdhënje pune ose jo.

Na kontaktoni direkt: