Elektra Research and Development

Time to Rethink the Way we Think

Qëllimet kryesore të Elektra R&D janë:

– Të kthejmë Freelancing në një Industri të mirë organizuar;

– Të bëjmë Shqipërinë një qendër botërore të ofrimit të shërbimeve cilësore online;

– Të thyejmë metodat klasike të kërkimit dhe të zbulojmë të reja.

3 Shtyllat bazë ku do të zbatohet kërkimi:

  1. Services – Përmirësim i shërbimeve që ofrojmë dhe shtimi i atyre të reja
  2. Channels – Gjetja e rrugëve të reja të komunikimit me klientët
  3. Quality – Rritje e cilësisë së shërbimeve të ofruara sipas trendeve më të fundit

*Programi Elektra Research and Development për momentin është i hapur dhe falas vetëm për anëtarët e Elektra Network, personat që kanë ndjekur trajnimet tona. Në rast se dëshironi t’i bashkoheni ekipit, na dërgoni një DM në Instagram ose në Whatsapp 0697155555.