Kur mund te filloje te ofroje sherbimet e mia?

Kur mund te filloje te ofroje sherbimet e mia?

Menjehere pas perfundimit te trajnimit ju do te mund te keni profilet tuaja ne platformat online dhe do te dergoni ofertat tuaja te para.

Suksesi ne kete fushe eshte i lidhur ngushte me perkushtimin qe do te tregoni.

Ne rast se ndiqni udhezimet e marra ne trajnim, dhe pasuroni njohurite tuaja vazhdimisht, suksesi eshte i afert.

 

2020-03-25T10:26:50+00:00